راهنمای تصویری کلیدهای میانبر فتوشاپ

 در نرم‌افزاری مانند فتوشاپ کلیدهای میانبر حرف اول را می‌زنند و سرعت کار با نرم‌افزار بستگی به اگاهی از کلیدهای میانبر دارد. در این مقاله 23 کلید میانبر اصلی و ضروری نرم‌افزار فتوشاپ معرفی شده است.

Shift+Alt+Ctrl+E= ترکیب لایه‌های آشکار در یک لایه جدید
Alt+Delete= پرکردن با رنگ پیش‌زمینه
Ctrl+Delete= پرکردن با رنگ پس‌زمینه
Alt+[ و Alt+] = پایین آمدن و بالا رفتن در بین لایه‌ها
Ctrl+Alt+I= اندازه تصویر
Ctrl+Alt+C= اندازه بوم
Ctrl+Alt+Z= یک مرحله به عقب
Ctrl+Shift+Z= یک مرحله به جلو
Ctrl+Shift+I= برعکس کردن قسمت انتخاب شده
Ctrl+T= تغییر سایز
Ctrl+Shift+T= تغییر سایز مجدد
Enter on Number Pad= خروج از حالت متن
Hold Shift= اضافه کردن به محدوده انتخاب
Hold Alt= کم کردن از محدوده انتخاب
Ctrl+P= پرینت گرفتن
Ctrl+G= انتخاب چند لایه به‌عنوان گروه
Ctrl+A= انتخاب کلی
Ctrl+D= از بین بردن محدوده انتخاب
Ctrl+F= اعمال فیلتر قبلی
Ctrl+J= کپی گرفتن از یک لایه
Ctrl+B= پانل بالانس رنگ‌ها
Ctrl+U= تغییر مقدار و شدت رنگ‌ها
Ctrl+M= تنظیم نور/ 0 نظر / 327 بازدید